• username :  
  • password :  
ปิดปรับปรุงชั่วคราว
ดั๊บเบิ้ล เอ ต้อนรับคณะ CSR จากประเทศต่างๆ ชมโมเดลกระดาษจากคันนา ลดโลกร้อน
ที่มา : DoubleAวันที่ : 14/11/2012
 

 
 
        นายฐีระวิตต์ ลี้ถาวร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย Double A I-Girls ให้การต้อนรับกลุ่มคณะทำงานและองค์กรด้าน CSR ทั้งจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต กระดาษ ดั๊บเบิ้ล เอ เพื่อศึกษาโมเดล กระดาษ จากคันนา หรือ Paper from KHAN-NA ที่ทำให้ดั๊บเบิ้ล เอ ได้รับรางวัล Asian CSR Awards 2011 ในฐานะองค์กรที่ช่วยขจัดความยากจนในเอเชีย ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและลดโลกร้อนอย่างยั่งยืน พร้อมร่วมปลูกต้น กระดาษ บนคันนา ณ จ.ปราจีนบุรี
 
        ทั้งนี้ ดั๊บเบิ้ล เอ เป็นองค์กรเอกชนชั้นนำของไทย ที่สามารถผสมผสานกลยุทธ์ CSR เข้ากับการดำเนินธุรกิจและลักษณะการดำเนินชีวิตของคนไทยได้อย่างลงตัว นอกจากนี้ยังได้รับเลือกให้เข้าร่วมบรรยายในงาน Asian Forum on Corporate Social Responsibility (AFCSR) ครั้งที่ 11 ซึ่งเป็นงานสัมมนาเชิงวิชาการแห่งเอเชีย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิดและประสบการณ์เรื่อง CSR ระหว่างองค์กรต่างๆในระดับเอเชียอีกด้วย