• username :  
  • password :  
ปิดปรับปรุงชั่วคราว
ดั๊บเบิ้ล เอ และธ.กรุงไทย ร่วมลงนามโครงการ "KTB Micro Bank เพื่อเกษตรกรปลูกต้นกระดาษ"
ที่มา : DoubleApaperวันที่ : 10/11/2012
 

 
 
        นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) และนายธีรินทร์ เต่าทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และโครงการภาครัฐ สายงานธุรกิจภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย แถลงความร่วมมือพร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงในโครงการ "KTB Micro Bank" เพื่อเกษตรกรผู้ปลูกต้น กระดาษ ที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป สามารถขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำได้รายละ 200,000 บาท ช่วยแก้ปัญหาหนี้นอกระบบและเป็นแหล่งทุนหมุนเวียนให้เกษตรกร ณ Banking Hall ธนาคารกรุงไทย เมื่อเร็วๆ นี้