• username :  
  • password :  
ปิดปรับปรุงชั่วคราว
ดั๊บเบิ้ล เอ ได้รับรางวัล 3Rs ของกระทรวงอุตสาหกรรม
ที่มา : DoubleApaperวันที่ : 25/10/2012
 

 
 
 
        เมื่อเร็วๆ นี้  ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษ จากคันนา เพื่อลดโลกร้อน ได้รับรางวัลการจัดการของเสียที่ดีตามหลัก 3Rs หรือ 3Rs Award ประจำปี 2555 จากกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม มีการจัดการของเสียที่ดีตามหลัก 3Rs คือ การจัดการขยะหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในการ Reuse, Reduceและ Recycle พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์จากของเสียได้อย่างคุ้มค่า โดยมีนายอาทิตย์ วุฒิคะโร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมบูธดั๊บเบิ้ล เอ ในงาน Eco Innovation and Solution 2012 : นวัตกรรมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสีเขียว ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา