• username :  
  • password :  
ปิดปรับปรุงชั่วคราว
Request Catalogue
     


เล่มเดียวที่พรั่งพร้อมไปด้วยอุปกรณ์สำนักงานที่จำเป็นกว่า 3,000 รายการ
ครบครันทุกหมวดสินค้าที่คัดสรรจากผู้ผลิตที่มีคุณภาพ ภายใต้ตราสินค้าที่มีชื่อเสียง
พร้อมที่จะตอบสนองความต้องการสำหรับการใช้งานในทุกสำนักงานกรุณากรอก ข้อมูลที่มี เครื่องหมาย *  ให้ครบ เพื่อประโยชน์ของท่าน
  ชื่อผู้ขอ  : *
  บริษัท  :
 
  ตำแหน่ง  :   ที่อยู่  : *
 
  จังหวัด  : *   อำเภอ  : *
 
  ตำบล  : *
  รหัสไปรษณีย์  : *
 
  โทรศัพท์  : *
  แฟกซ์  :
 
  E-Mail  : *
 
  ประเภทธุรกิจ  :
 
  วันทำการ  :   เวลาทำการ  :
 
  จำนวนพนักงาน  :  
    
1. ปกติท่านซื้อสินค้าประเภทเครื่องเขียนจากแหล่งใด
 
        ตัวแทนจำหน่ายชื่อ :
        Supplier ชื่อ :
        ร้านเครื่องเขียนชื่อ :
        ห้างสรรพสินค้า ชื่อ :
        ชื่อ :
 
2.จำนวนเงินที่สั่งซื้อสินค้าในแต่ละครั้ง:
 
3.ความถี่ที่ท่านได้มีการซื้อสินค้า:
 
4.ในการประมูลสินค้าของทางบริษัท มีระยะเวลาของสัญญาเท่าใด:
 
 
เรียงลำดับโปรโมชั่นที่คิดว่าน่าจะเหมาะสมกับลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทาง Catalogue ของ Double A โดยเรียงจากมากไปหาน้อย
 
หัวข้อ  
1 2 3 4
การสะสมแต้มเพื่อแลกของรางวัล(Collcetion Point)
ส่วนลดพิเศษในการซื้อสินค้า (Discount)
การให้เงินคืนเมือซื้อครบตามกำหนด (Rebate)
ซื้อครบตามกำหนดได้รับคูปองชิงโชค(Sweepstake)
 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าของบริษัทคือ: